Sr Member Name Constituency
1 Suriya Bibi

PK-1 Chitral Upper

2 Fateh Ul Mulk Ali Nasir

PK-2 Chitral Lower

3 Sharafat Ali

PK-3 Swat-I

4 Ali Shah

PK-4 Swat-II

5 Akhtar Khan

PK-5 Swat-III

6 Fazal Hakeem Khan

PK-6 Swat-IV

7 Amjad Ali

PK-7 Swat-V

8 Hamid Ur Rahman

PK-8 Swat-VI

9 Sultan Room

PK-9 Swat-VII

10 Muhammad Naeem

PK-10 Swat-VIII

11 Gul Ibrahim Khan

PK-11 Upper Dir-I

12 Muhammad Yamin

PK-12 Upper Dir-II

13 Muhammad Anwar Khan

PK-13 Upper Dir-III

14 Muhammad Azam Khan

PK-14 Lower Dir-I

15 Humayun Khan

PK-15 Lower Dir-II

16 Shafi Ullah

PK-16 Lower Dir-III

17 Ubaidur Rahman

PK-17 Lower Dir IV

18 Liaqat Ali Khan

PK-18 Lower Dir-V

19 Hamid Ur Rehman

PK-19 Bajaur-I

20 Anwar Zeb Khan

PK-20 Bajaur-II

21 Ajmal Khan

PK-21 Bajaur-III

22 Shakeel Ahmed

PK-23 Malakand-I

23 Musavir Khan

PK-24 Malakand-II

24 Riaz Khan

PK-25 Buner-I

25 Syed Fakhar Jehan

PK-26 Buner-II

26 Abdul Kabir Khan

PK-27 Buner-III

27 Muhammad Rashad Khan

PK-28 Shangla-I

28 Abdul Munim

PK-29 Shangla-II

29 Ibadullah Khan

PK-30 Shangla-III

30 Fazal Haq

PK-31 Kohistan Upper

31 Sajjad Ullah

PK-32 Kohistan Lower

32 Muhammad Riaz

PK-33 Kolai Palas Kohistan

33 Zubair Khan

PK-34 Battagram-I

34 Taj Muhammad

PK-35 Battagram-II

35 Munir Hussain

PK-36 Mansehra-I

36 Babar Saleem Swati

PK-37 Mansehra-II

37 Zahid Chanzeb

PK-38 Mansehra-III

38 Ikram Ullah

PK-39 Mansehra-IV

39 Sardar Shahjehan Yousaf

PK-40 Mansehra-V

40 Laiq Muhammad Khan

PK-41 Tor Ghar

41 Nazir Ahmed Abbasi

PK-42 Abbottabad-I

42 Rajab Ali Khan Abbasi

PK-43 Abbottabad-II

43 Iftikhar Jadoon

PK-44 Abbottabad-III

44 Mushtaq Ahmed Ghani

PK-45 Abbottabad-IV

45 Akbar Ayub Khan

PK-46 Haripur-I

46 Arshad Ayub Khan

PK-47 Haripur-II

47 Malik Adeel lqbal

PK-48 Haripur-III

48 Rangez Ahmad

PK-49 Swabi-I

49 Aqib Ullah Khan

PK-50 Swabi-II

50 Abdul Karim Khan

PK-51 Swabi-III

51 Faisal Khan Tarakai

PK-52 Swabi-IV

52 Murtaza Khan Tarakai

PK-53 Swabi-V

53 Zarshad Khan

PK-54 Mardan-I

54 Tufail Anjum

PK-55 Mardan-II

55 Amir Farzand Khan

PK-56-Mardan-III

56 Muhammad Zahir Shah

PK-57 Mardan-IV

57 Muhammad Abdul Salam

PK-58 Mardan-V

58 Tariq Mehmood Aryani

PK-59 Mardan-VI

59 Iftikhar Ali Mashwani

PK-60 Mardan-VII

60 lhtisham Ali

PK-61 Mardan-VIII

61 Khalid Khan

PK-62 Charsadda-I

62 Arshad Ali

PK-63 Charsadda-II

63 lftikhar Ullah Jan

PK-64 Charsadda-III

64 Fazal Shakoor Khan

PK-65 Charsadda-IV

65 Muhammad Arif

PK-66 Charsadda-V

66 Mahboob Sher

PK-67 Mohmand-I

67 Muhammad lsrar

PK-68 Mohmand-II

68 Muhammad Adnan Qadri

PK-69 Khyber-I

69 Muhammad Sohail Afridi

PK-70 Khyber-II

70 Abdul Ghani

PK-71 Khyber-III

71 Kiramat Ullah Khan

PK-72 Peshawar-I

72 Arbab Muhammad Waseem Khan

PK-73 Peshawar-II

73 ljaz Muhammad

PK-74 Peshawar-III

74 Arbab Muhammad Usman Khan

PK-75 Peshawar-IV

75 Sami Ullah Khan

PK-76 Peshawar-V

76 Sher Ali Afridi

PK-77 Peshawar-VI

77 Zahir Khan

PK-78 Peshawar-VII

78 Jalal Khan

PK-79 Peshawar-VIII

79 Arbab Zarak Khan

PK-80 Peshawar-IX

80 Syed Qasim Ali Shah

PK-81 Peshawar-X

81 Malik Tariq Awan

PK-82 Peshawar-XI

82 Meena Khan

PK-83 Peshawar-XII

83 Fazal Elahi

PK-84 Peshawar-XIII

84 Zar Alam Khan

PK-85 Nowshera-I

85 Muhammad Idrees

PK-86 Nowshera-II

86 Khaleeq ur Rahman

PK-87 Nowshera-III

87 Mian Muhammad Umar

PK-88 Nowshera-IV

88 lshfaq Ahmad

PK-89 Nowshera-V

89 Aftab Alam

PK-90 Kohat-I

90 Daud Shah

PK-91 Kohat-II

91 Shafi Ullah Jan

PK-92 Kohat-III

92 Shah Abu Turab Khan Bangash

PK-93 Hangu

93 Aurangzeb Khan

PK-94 Orakzai

94 Muhammad Riaz

PK-95 Kurram-I

95 Ali Hadi

PK-96 Kurram-II

96 Muhammad Khursheed

PK-97 Karak-I

97 Muhammad Sajjad

PK-98 Karak-II

98 Zahid Ullah Khan

PK-99 Bannu-I

99 Pakhtoon Yar Khan

PK-100 Bannu-II

100 Adnan Khan

PK-101 Bannu-III

101 Akram Khan Durrani

PK-102 Bannu-IV

102 Muhammad Iqbal Khan

PK-103 North Waziristan-I

103 Nek Muhammad Khan

PK-104 North Waziristan-II

104 Johar Muhammad

PK-105 Lakki Marwat-I

105 Hisham Inam Ullah Khan

PK-106 Lakki Marwat-II

106 Tariq Saeed

PK-107 Lakki Marwat-III

107 Muhammad Usman

PK-108 Tank

108 Asif Khan

PK-109 South Waziristan Upper

109 Ajab Gul

PK-110 South Waziristan Lower

110 Makhdoom Zada Muhammad Aftab Haider

PK-111 Dera Ismail Khan-I

111 Ahmad Kundi

PK-112 Dera Ismail Khan-II

112 Ali Amin Gandapur

PK-113 Dera Ismail Khan-III

113 Lutf ur Rahman

PK-114 Dera Ismail Khan-IV

114 Ehsan Ullah Khan

PK-115 Dera Ismail Khan-V

115 Rehana Ismail

WR-1

116 Asma Alam

WR-2

117 Sobia Shahid

WR-3

118 Shehla Bano

WR-4

119 Neelofar Babar

WR-5